chuẩn bị gì khi đi phỏng vấn

Để không bị mất điểm khi phỏng vấn cần làm gì?

Thứ hai, không nói quá nhiều và quá nhanh: Trái lại với những người khi lo lắng có thể dẫn đến nói lắp thì một