Nghệ Thuật Quản Lý

Những sai lầm của nhà quản lý khi đánh giá nhân viên

Đứng thứ 4 trong những phương pháp sai lầm của người quản lý đó là kết hợp chương trình đánh giá hiệu quả làm việc

Thắc mắc: Vì sao nhân viên giỏi ra đi?

Khi công ty chỉ quan tâm đến lơi nhuận, nhân viên giỏi sẽ ra đi và những nhân viên còn ở lại đa phần là

Thắc mắc: Sếp chọn nhân tài hay để nhân tài bỏ sếp?

Thiết lập thói quen và nguyên tắc cơ bản: Mặc dù chọn phong cách quản lý linh động và môi trường làm việc tự do

Cách nắm bắt tâm lý luôn hiệu quả trong giao tiếp

Để tranh thủ được cảm tình của một người trong lần đầu tiên gặp gỡ, hãy thử xác định màu mắt của họ. Đôi mắt

Câu chuyện người sếp cô đơn và câu chuyện 3 chữ “T”

Ai cũng có 2 con người, dù bạn có công nhận điều đó hay không. Con người bạn thấy trong công việc và con người

Nghệ thuật tận dụng công nghệ kết nối nhân viên mới và công ty

Trao quyền cho nhân viên được phép làm việc và quản lý các hoạt động của mình. Hãy yêu cầu nhân viên sử dụng công